Spårning av godsbehållare och gods

Spårning av godsbehållare och gods

Genom att använda det avancerade XTRAKK-systemet från GPSlogik AB kan nästan vilket gods som helst spåras med batteridrivna GPS-spårningsapparater.  Med ytterligare sensorer kan du, förutom godsets position, få information om följande data:

  • Dörrsensor – identifierar otillåtet inträde i godsbehållaren
  • Temperatur – spåra godstemperaturen
  • Fuktsensor
  • IR detektor,  larma om någon är inne i behållaren
  • Stöt- eller bulspårning för potentiell godsskada

Detta är en praktisk spårning ‘s lösning – inte bara för containers som transporteras via lastfartyg utan även för dyr byggnadsutrustning. Spårningsenheterna kan enkelt flyttas och behöver inte installeras om.

Spårning av godsbehållare och gods

Read more  http://www.map-your-assets.com

eller här på svenska http://www.setpos.se