SOS, jag mår ej bra!

Låt mobilen bli en nödsändare med GPS stöd. Genom en enkel knapptryckning så skickar GPSLogiks app ett nödmeddelande till 5 förvalda vänner/kollegor. SOS-Medelandet innehåller all information + personligt meddelande som behövs för att  vänner och räddningstjänst skall kunna komma till undsättning. Perfekt redskap för personal med farligt ensamarbete, risk för plötslig sjukdom, om man är utsatt för hot.