Skydda människor och djur

För samer som arbetar inom rennäringen har GPS-teknik och pålitlig realtidspositionering inneburit en smärre revolution. GPSLogik’s system XTRAKK är ett mycket tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt att monitorera renflockars rörelser i terrängen. Renskötarna kan bära GPS-trackers med så kallad “man down sensor” för personlig säkerhet när de arbetar ute på fjället. Om olyckan är framme så behöver ingen leta efter dem, räddningsinsatsen kan komma igång fortare och därmed spara liv.

Använd alltid en GPS-tracker vid farligt ensamarbete