Dela med dig en temporär GPS-tracking access till dina kunder.

Ibland är det önskvärt att kunder skall kunna följa sina leveranser eller när en tekniker e.t.c kommer fram. Med vårt GPS-tracking system kan du dela
ut temporär tracking/kart access till en specifik kund, maila/SMS:a länken och din slutkund kan följa en specifikt fordon/transport i realtid.

Ställ in mellan vilka datum som länken skall gälla för att kunna spåra ett specifikt fordon eller gods.