setPOS™, GPS-position på batterilös utrustning

Case Study: 

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Uppdragsgivare:

Global kabeltillverkare, leverans sker på kabeltrummor som ingår i ett retursystem 

 Syfte:

Att kunna positionera levererade kabeltrummornas plats på onlinekarta/mobil och samt leveransstatus för effektiv logistikplanering.  

 

1          Behovet

En global kabeltillverkare har över 5000 kabeltrummor i omlopp i Sverige under de frostfria månaderna. Kabeltrummorna körs ut till olika kundsiter och byggarbetsplatser och där står de tills kabeln är förbrukad och därefter skall kabeltrumman så snabbt som möjligt tillbaks till fabriken för att rullas på ny kabel.

Företaget hade två specifika krav;

 1. Att kostnadseffektivt kunna få tillgång till GPS-positionen på samtliga levererade kabeltrummor från fabriken.  Alla enheter skall kunna sorteras och presenteras på Google-Map med kundinformation, leveranstider m.m, förslag på optimerade rutter för att hämta tillbaks kabeltrummor.
 2. Man skall kunna se status på fältplacerad utrustning, t.ex -“klar för leverans”, -“levererad kund”, -“flyttad”, -“hämtas”, -“repareras”

 

2          Utmaningen

GPSLogik AB erbjöd 2 möjliga lösningar, båda innovativa men med 2 olika prisbilder.

 1. Installera en ATX GPS-tracker i varje kabeltrumma. Denna enhet är speciellt designad för GPS-tracking av batterilösa föremål med en batteritid på upp till 5år.  ATX  möter kundens krav men är det dyrare alternativet både i inköp och drift.
 2. Använda GPSlogik’s setPOS™ app i mobilen för att läsa av ett unikt leverans-ID [streckkod, NFC, RFID, text] som  är fäst på kabeltrumman. Vid varje tillfälle tillverkare eller kund hanterar trumman skickas GPS-koordinater, avläsningstid, “bäst-före-datum” samt status på avläst leverans-ID till GPSLogiks kartserver.

Kunden beslutade att utvärdera båda alternativen och valde alternativ 2. setPOS platformen för att hantera sitt GPS positions behov. Realtidspositionering av den har typen av utrusning bedömdes inte som ekonomiskt försvarbart,  + 5000 GPS-enheter med SIM-korts avgifter.

Lösning 2. 

setpos_mapphone1

 

Med setPOS™  får du online karta, så du ser vart din utrustning är placerad och vilken status den har.

 • Få 24X7 tillgång till platsen för alla dina mobila tillgångar.
 • Reducera förluster genom GPS positionering.
 • Mobil applikationen stödjer streckkoder, RFID, NFC, GPS position, kartmarkörer, fotografi och bifogade dokument.
 • Förbättra användningen av dina mobila tillgångar.
 • All personal på ditt företag får en överblick vart företagets utrustningen är placerad.
 • Få larm om en utrustning inte flyttas inom bestämd tid, -ange ett ‘bäst-före-datum’ vid rapportering.
 • Minska strul och öka förtjänsten, kunden får alltid raka besked.
 • Minska antalet släpvagnar och andra tillgångar för att hantera samma arbetsbörda.
 • Få insyn i verksamheten genom att lära hur lång tid tillgångarna är på ett ställe.
 • Lär dig hur länge tillgångarna används.
 • Gör omedelbar inventering, du vet omedelbart vart du har dina utrustningar och till vem du hyrt ut och hur länge
 • Förbättra kundservicen och få nya kunder genom att skapa säkerhet och ansvar för kundens last.
 • Eliminera bortkastad tid åt att leta efter förlorade släpvagnar eller andra tillgångar.