Effektiv GPS spårning av trailers och containers

Case Study :

GPS spårning av trailers och containers i Europa

Uppdragsgivare:

Transport / speditionsföretag i Sverige

Syfte:

Att spåra och övervaka trailers och containers

 

Behovet

 

Transportbolaget har över 1000 trailers vilka körs till olika kundsiter och där står parkerade för lossning och/eller lasting i dagar eller t.om veckor. Bolaget har också containers för avfallshantering.

Företaget har två specifika krav;

  1. Att, i realtid, kunna spåra trailers när dessa körs till kunder. Väl parkerade vill man få en statusuppdatering av position 1-2 ggr per dag. Man vill också få ett alarm vid vibration och/eller när trailerdörren öppnas.
  2. Att veta positionen av samtliga trailers och containers, var & när dessa hämtades och levererades samt av vem.

 

Utmaningen

 

Realtidspositionering är den optimala lösningen men att installera + 1000 GPS-enheter blir dyrt.

GPSLogik erbjöd 2 möjliga lösningar, båda innovativa men med 2 olika prisbilder.

  1. Installera en Piccolo Hybrid Dual Mode i varje trailer. Denna enhet är speciellt designad för tracking av trailers. Den möter båda kundens krav men är det dyrare alternativet.
  2. Installera RF-Link, marknadens enda aktiva RFID-lösningen som integrerar mot en GPS-enhet anpassad för realtidspositionering.

Kunden beslutade att utvärdera båda alternativen och har rullat ut två separata pilotprojekt för respektive 10 trailers.

Lösning 1. 

Hybrid_trailer_tracking_11

Enhet: Piccolo Hybrid – Dual Mode för trailertracking

Enheten är IP65-klassad, vattentät och med ett uppladdningsbart litiumbatteri. Enheten växlar automatiskt mellan två olika typer av rapportering beroende på om enheten matas med ström eller inte.

  1. Aktiv tracking – realtidspositionering, uppdatering löpande
  2. Passiv tracking – positionering rapporteras med längre intervall.

När trailern kopplas från bilen växlar enheten automatiskt från aktiv till passiv positionering. Normalt brukar man här ställa in rapportering 1-2 ggr per dag. Man kan naturligtvis ställa in sändningsfrekvensen enligt egna behov.

Enheten är inställd att skicka positionsdata vid vibration, enheten skickar data under x minuter under tiden vibration pågår (trailer är i rörelse).

Enheten skickar meddelanden till våra servrar när extern ström kopplas från och att enheten nu går på batteridrift. När extern ström kopplas in skickas ytterligare ett meddelande som talar om att enheten nu går på extern ström och att batteriet laddas.

Batternivå skickas med varje meddelande. Larm skickas när strömmen börjar bli låg.

 

Lösning 2. 

RFLink_trailer_tracking_11

Enhet: Piccolo Plus + RF-Link

RF-Link är en kostnadseffektiv lösning för att övervaka positioner där trailers, containers, generatorer eller andra tillgångar kopplas till eller från.

Lösningen består av en Piccolo Plus (PP) monterad i bilen. PP är en GPS-enhet som, förutom att den har all funktionalitet nödvändig för aktiv positionering, också kommunicerar med RFID-taggar (RF-Link). Dessa taggar monteras på utrustningen man vill övervaka (trailer, container etc.)

När bilen kommer inom en radie på 70 m från utrustningen ansluter PP-enheten till RFID-taggen. PP sänder då ett anslutningsmeddelande till våra servrar innehållande tid & position.

Motsvarande sker när bilen lämnar en enhet, PP skickar då en frånkopplingsmeddelande innehållande tid & position.

RFID-taggarna har 2 st ingångar med vilka man kan övervaka exempelvis ”Dörr öppen” eller ”Dörr stängd”

Personal kan se position för alla enheter, när den hämtades eller levererades och av vem. Detta är den mest kostnadseffektiva lösningen.

Kunden valde en mix av lösningarna. För vissa enheter krävdes realtidspositionering och för andra räckte det med att man vet positionen