Säkra kyltransporter, håll koll på temperaturen och fordonsposition var 15:e sekund

Säkra och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare

Transport av matvaror under kontrollerade temperaturförhållanden är självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPSlogiks produkter blir det enkelt och prisvärt att ha kontroll på både lastbilar och matvaror samt att temperaturen håller sig inom godkända temperaturgränser.  Med GPS-sändare i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare.

Bilarnas GPS enheter registrerar uppgifter som hastighet, bränsleförbrukning och tomgångskörning i realtid. Med denna kunskap kan man försäkra sig om att chaufförerna kör bränslesnålt och miljövänligt. Via GPS håller systemet också reda på bilarnas exakta position, vilket gör det enklare för transportledningen att omdisponera rutter och se vem som är bäst lämpad för ett uppdrag. Detta leder till en säkrare körning eftersom användandet av mobiltelefoner minskar. De mobila enheterna förenklar även orderhanteringen och efterbearbetningen eftersom alla uppgifter sparas direkt i datorn och blir synligt på webben.

 

Exempel på teknik !

Piccolo TMX – Portabel temperatur övervakning med GPS position !

GPS-sändaren TMX är inbyggd i en IP65 vattensäker box med integrerade GPS och mobilantenner. I boxen finns också ett 1800 mAh uppladdningsbart lithium back-up batteri en extern extern digital temperatur sensor med +/- 0.5˚ C noggrannhet övervakar temperaturen i t.ex en kyltransport eller frysrum och skickar data på inställt intervall för visning, lagring och eventuellt larm.

Enheten kan ställas in att skicka data på xx sekunder, -minuter, -timmar,-dagar.. Du bestämmer!

2000 temperatur/GPS avläsningar kan skickas med kraft från det inbyggda uppladdningsbara batteriet,  om du väljer att fast ansluta TMX till ett fordons-batteri eller till väggkontakten i ett frysrum finns inga sådan begränsningar.

piccolo-tmx

 

 

 

RF-LINK

Skicka temperatur trådlöst upp till 2 km med radioteknik, sista biten med ett SIM-kort. RFtags skickar data som temperatur, vibrationer, larm trådlöst till GPS-sändaren Piccolo Plus denna kan kommunicera med upp till 255 RFTags inom en radie av 2 km. RFTags har en batterikapacitet på 10 år. Med RF teknik är det enkelt att trådlöst övervaka frysar på t.ex en livsmedelsfabrik. Det går också bra att ha en eller flera RFTags inuti en kyltransport och GPS-sändaren i fordonshytten skickar vidare både fordonsdata och temperatur.   Det blir med andra ord ingen krånglig kabelinstallation eller annan dyr utrustning för att kunna läsa av temperaturen i ett stort antal frysrum, frysdiskar det som krävs är ett enkelt kontantkort och RF-Linksystemet och du är igång.

rflink