Så fungerar GPStracking !

Så fungerar det

1. GPS baserad positionering

GPSlogiks  lösningar utnyttjar GPS för positionering. GPS är ett satellitbaserat system som finns tillgängligt i hela världen och kan användas kostnadsfritt. Kommunikationen är radiobaserad, därför behöver GPStracker utrustningen inte ha tillgång “fri” himmel för att få information om sin aktuella position. Om GPStracker inte har GPRS täckning så sparar utrustningen din position med det intervall du vill i sitt minne. När utrustningen kommer in i ett område med 3G  ( GPRS) täckningen igen så dumpas insamlad data i vår databas för vidare behandling.

2. Fordonet

I fordonet sitter en positioneringsenhet. Vanligtvis är den fast monterad i fordonet och alltid aktiverad. Positioneringsenheten innehåller en GPS mottagare för att beräkna position och ett GSM telefonmodem för att kontinuerligt skicka informationen vidare till vår server. Dessutom finns en liten datorenhet för alla de funktioner som enheten ska hantera. Enheten är konfigurerbar av användaren som kan ändra inställningar som till exempel positioneringsintervall och mottagare larmhantering.

2. Kommunikation med GPRS

Positioneringsenheten skickar sin information över GSM-nätet med tjänsten som kallas GPRS. Att skicka data via GPRS är mycket kostnadseffektivt. Även om man är uppkopplad kontinuerligt så betalar man bara för den data man faktiskt skickar. I våra lösningar handlar det alltid om små datamängder, utrustningen skickar data i binär form, vilket är ett superkompakt dataformat vilket medför att storleken på positionstelegrammen till GPSlogik’s server är beskrivet på minsta möjliga sätt.  Det innebär LÅGA kostnader för datatrafiken per månad.

3. GPSlogik’s dataserver lyssnar av och tolkar den information som skickas

Informationen tas emot av GPSlogik’s server och lagras i en databas.
Här sparas all historik i upp till 12 månader. På servern finns också en hel del programvara för att analysera och bearbeta rådata som kommer in från positioneringsenheten. Genom denna bearbetning av data kan man skapa ny information med med affärsnytta.

5. På kontoret

På kontoret, eller vart somhelst för den delen, har användaren tillgång till informationen som ligger sparad på servern via vår webbportal. Samtliga enheters position som täcks av ditt login visas tydligt på en detaljerad karta och det finns sedan en hel rad andra funktioner, beroende på tillämpning, som kan bearbeta informationen och presentera den för användaren på ett lättfattligt sätt.