RFLink. Övervaka dina tillgångar med radioteknik

RFLink- övervakar dina tillgångar med radioteknik. GPS-sändaren Piccolo Plus känner av vilka RF-tag’s som befinner sig i dess närheten och rapporterar till GPSlogiks kartserver. Systemet kan t.ex användas för realtids inventering, vilken utrustning finns hemma på ‘gården’ och/eller få position på din utrustning när den lastas av ett leveransfordon. Perfekt för företag som är i ‘uthyrnings’ branschen