Rekordökning av GPS-mobiler och dess användningsområden

97-procentig ökning

Enligt en färsk rapport från analysföretaget Berg Insight ökade de globala leveranserna av GPS-mobilerna med nästan 97 procent 2010 till 295 miljoner enheter. Om den årliga tillväxttakten på 28,8 procent ligger kvar kommer de enligt prognoserna att öka till 940 miljoner enheter under 2015. Enligt prognosen kommer GPS och WLAN också öka snabbt inom medel- och low-end-segmenten av smartphones.

– Det finns många starka skäl för att använda WLAN i mobiltelefoner, alltifrån att avlasta datatrafik från de allt mer överbelastade mobilnäten till mediasynkronisering och hybrida navigationstjänster, säger André Malm, analytiker på Berg Insight.
– Hybrid navigeringsteknik är nödvändig för att uppnå tillförlitlig positionering inomhus. Nya multimodala GPS-mottagare som också stödjer det ryska GLONASS-satellitsystemet finns redan i mobiltelefoner. När man använder de två systemen i kombination kommer fler synliga satelliter öka chansen att få tillräckligt starka signaler för att få en position i svåra urbana miljöer, fortsätter André Malm.
Han tillägger att ytterligare prestandaförbättringar kommer från hybridpositioneringstekniker som smälter samman signalmätningar från flera satellitsystem, mobilnät och WLAN med data från olika former av sensorer såsom accelerometrar, gyroskop och höjdmätare.