Position, tidsstämpel och bild på mobila tillgångar

Få position, tidsstämpel och bild på släpvagnar, containers, uthyrningsutrustning och andra mobila tillgångar med passiv positionering. Utrustningen är synlig på onlinekartan XTRAKK på den plats den senast hanterades av er personal.

Har du behov av att spåra och hantera släpvagnar, anläggningsmaskiner, mobila generatoraggregat, containers och andra tillgångar som rör sig sällan och kanske inte har sin egen energikälla?  Använd din smartphone och appen XTRAKK™. Ta en bild på utrustningen med appen och ange ev. titel samt beskrivning. Data för utrustningens position, bild, tid, ev. ID (QR-kod), titel och beskrivning lagras direkt från fältet i servrarna i XTRAKK™-systemet och blir tillgänglig för alla på företaget. Detta skyddar inte mot stöld men det ökar din överblick och effektivitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt.


Appen och onlinekartan ger dig en realtidsvy över placeringen av din utrustning.

 • Få tillgång till placeringen av alla dina mobila tillgångar dygnet runt varifrån som helst.
 • Reducera förluster genom GPS-positionering.
 • Appen stödjer streckkoder, RFID, GPS-position, kartmarkörer, fotografi och bifogade dokument.
 • Förbättra användningen av mobila tillgångar.
 • All personal får en överblick var utrustningen är placerad.
 • Få larm om en utrustning inte flyttas inom en bestämd tid.
 • Få larm om en utrustning flyttas inom en bestämd tid.
 • Minska strul och öka förtjänsten, kunden får alltid raka besked.
 • Minska antalet släpvagnar och andra tillgångar för att hantera samma arbetsbörda.
 • Få insyn i verksamheten genom att lära hur lång tid tillgångarna är på ett ställe.
 • Lär dig hur länge tillgångarna används.
 • Gör omedelbar inventering, du vet vart du har dina utrustningar.
 • Förbättra kundservicen och få nya kunder genom att skapa säkerhet och ansvar för kundens last.
 • Eliminera onödig tidsåtgång för att leta efter borttappade släpvagnar och andra tillgångar.