Personal på fältet och central felanmälan

Med GPSLogiks app för mobilt ärende- och arbetsordersystem kan man enkelt lägga till arbetsorder på rätt adress med problembeskrivning. Så fort man lägger till en ny arbetsorder visas detta på fältpersonalens mobiler. De kan se var jobbena finns och kan kvittera då jobbet är utfört. Alla på firman har alltså full överblick på vilken verksamhet som pågår och vad som är kvar att åtgärda.

ETT OERHÖRT EFFEKTIVT OCH KOSTNADSBESPARANDE VERKTYG.