Passiv positionering video

Passiv positionering video som visar funktioner och hårdvara.

GPS-position, tidsstämpel och bild på släpvagnar, containers, uthyrningsutrustning och andra mobila tillgångar med passiv positionering. Utrustningen blir synlig på onlinekartan XTRAKK  på den plats den senast var hanterad av er personal.

Har du ett behov av att spåra och hantera släpvagnar, anläggningsmaskiner, mobila generatoraggregat,  containers, och andra tillgångar som rör sig sällan och kanske inte har sin egen energikälla?  Använd din mobil med våra smarta app, ladda upp utrustningens position tillsammans med bild,  tid, enhetens ID samt titel och beskrivning från fältet. Detta skyddar inte mot stöld men ökar din överblick och effektivitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Med vår passiva spårnings-app  kan du få en realtidsvy över din utrustnings placering

 • Få 24X7 tillgång till platsen för alla dina mobila tillgångar.
 • Reducera förluster genom GPS positionering.
 • Mobil applikationen stödjer streckoder, RFID, GPS position, kartmarkörer, fotografi och bifogade dokument.
 • Förbättra användningen av mobila tillgångar.
 • All personal får en överblick var utrustningen är placerad.
 • Få larm om en utrustning inte flyttas inom bestämd tid.
 • Minska strul och öka förtjänsten, kunden får alltid raka besked.
 • Minska antalet släpvagnar och andra tillgångar för att hantera samma arbetsbörda.
 • Få insyn i verksamheten genom att lära hur lång tid tillgångarna är på ett ställe.
 • Lär dig hur länge tillgångarna används.
 • Gör omedelbar inventering, du vet vart du har dina utrustningar
 • Förbättra kundservicen och få nya kunder genom att skapa säkerhet och ansvar för kundens last.
 • Eliminera bortkastad tid åt att leta efter förlorade släpvagnar eller andra tillgångar.