Passiv positionering, håll reda på din utrustning med mobilen

Skövdeföretaget GPSLogik AB har lösningen som hjälper företag att hålla reda på utrustning ute på fältet – med en vanlig mobil. Vår app ger dig möjlighet till passiv positionering av utrustning som ej har eget batteri, gps-enhet eller simkort. Du får helt nya möjligheter till blixtsnabb överblick på onlinekartan XTRAKK. Alla på företaget kan se var utrustningen befinner sig någonstans eller vilka platser som besökts.

Varje gång personal flyttar en utrustning ute på fältet eller besöker en plats för rondering så läses QR-koden av med mobilen. I samband med detta kan man också ta en vanligt foto med mobilen. QR-kodens och bildens position och tidsstämpel sänds direkt och automatiskt till en server på Internet. Alla på företaget kan sedan se var utrustningen befinner sig på onlinekartan XTRAKK.

Kombination av QR-kod (Quick Response code), GPS-position, tidsstämpel, internet, databasdriven onlinekarta och en vanlig mobil ger en brutal funktionalitet som inte kräver någon dyr investering eller installation.

Mobilen äger du redan, den ger dig möjlighet till positionering av din utrustning som ej har eget batteri, gps-enhet eller simkort! Antingen via en billig streckkod på objektet eller via en bild tagen med din digitalkamera eller din mobil.

Etiketter med QR-koder skrivs enkelt ut i en vanlig skrivare med vårt program. Skriv ut etiketterna på klistermärkespapper som tål att sitta utomhus och sätt dem på din utrustning. Läs av QR-koden med appen varje gång du flyttar på utrustningen så vet du alltid aktuell position.

2d streckod, plats för mycket information

QR-kod

När du läst av QR-koden på din utrustning med din mobil så sänds automatiskt informationen till vår server tillsammans med position och aktuell tid. Nu har du plötsligt kontroll över var din utrustning är placerad. Detta är ett perfekt och kostnadseffektivt redskap för t.ex. uthyrningsfirmor av olika slag som har tusentals objekt uthyrda och i omlopp. Dokumenterar du var du har din utrustning  på kartan med vår app för smartphones så innebär det att  svinnet kan minskas. Vår app kompenserar för glömska, dålig kommunikation, slarv m.m.

Ta ett foto på din utrustning samtidigt som du placerar ut den hos din kund. Samtidigt som du tar bilden med kameran lagras EXIF-information. Detta är data om bilden som registreras automatiskt och lagras dolt i bilden för att sedan kunna användas vid till exempel arkivering eller bearbetning av tagna bilder. Ur EXIF-datat extraherar GPSLogik bland annat geografisk position och tidpunkten när fotot är taget.

På onlinekartan XTRAKK™ kan alla på företaget se bild, position, tidpunkt och utförlig beskrivning  över utrustningen där den senast är placerad.

Endast en förekomst av utrustningens unika QR-kod kan finnas i databasen vilket innebär att om utrustningen flyttas och QR-koden läses så uppdateras positionen. Denna teknik kan också användas för t.ex. ronderingar: streckkod + position + tidpunkt + mobilnr = validerad rondering.

Exempel på verksamheter som har nytta av passiv positionering.

  • Container / Renhållning
  • Gods / Pallhantering
  • Ronderingar t.ex. inom fastighetsbranschen och väktarbranchen
  • Skog, dokumentera exakt var virke ligger
qrcode2

Sänd position och bild från appen till onlinekartan XTRAKK varje gång du flyttar din utrustning. Alla på företaget kan sedan sen dess position och när den ställdes där. Vår app kompenserar för glömska, dålig kommunikation, slarv m.m.