Nu har GPSlogik AB integrerat Google Earth tillsammans med gps tracking data

Nu har GPSlogik AB integrerat Google Earth med data genererad från de gps sändare vi säljer och installerar. Du ta dig vart som helst i världen med hjälp av satellitbilder, kartor, vyer över landområden, 3D-bilder av byggnader, havet och till och med galaxer i yttre rymden.

Vi låter dig åka med på en tur baserad på inspelade GPS tracking data.

3d

Programmet är en grafisk 3D-applikation vars syfte är att visa jorden från ovan. Google har köpt in flygfotografier, satellitbilder och GIS-information över jorden och sammanfogat dessa som en mosaik till en virtuell jordglob. Man kan i programmet mata in en plats och sedan zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, torg och liknande. I de områden som är mer högupplösta kan man urskilja bland annat enskilda byggnader, gator, broar och bilar och vissa specialfall även människor. Tjänsten har mest data över USA men andra tätbefolkade områden är väl täckta. Utmärkt täckning i Svenska städer med 3D byggnader.  Se bild ovan (STHLM)