Mobilt GPS foto

Ta en bild på vadsomhelst med GPSlogik app för GPS foto. Bilden laddas automatiskt upp via mobilnätet och visas sedan på vår online karta på rätt plats, med tid, titel och beskrivning. Nu kan alla på företaget se vad du vill kommunicera. Kanske en arbetsuppgift som behöver dokumenteras på fältet till en kollega på kontoret ? En bild säger mer än 1000 ord.