Mobilt ärende- och arbetsordersystem

GPS baserat ärende och arbetsorder system. Perfekta redskapet för företag med personal på fältet och central felanmälan. Lägg upp nya arbeten, problembeskrivningar och annan information på vår webbkarta och de läggs omedelbart med i fältpersonalens mobiler. Fältpersonalen kan sedan kvittera utförda arbeten med mobilen. strong>Oerhört effektivt och tidsbesparande