Mobilfoto med GPS-position

Ta ett foto med GPSLogiks app och bilden med tillhörande beskrivning skickas in till onlinekartan XTRAKK. Ett perfekt redskap för service- och underhållspersonal som vill dokumentera upptäckter på fältet och på detta vis kan förmedla bild, text och position. Onlinekartan är tillgänglig för alla på företaget.

En bild säger mer än tusen ord.