Mikro GPS-logger

Specialbyggda GPS-loggers för övervaknings- och forskningsändamål

Dessa GPS-utrustningar byggs på beställning. De minsta är endast 24*14*3 mm, ungefär som ett simkort. Enheten kan lagra 800.000 positioner. Beroende på vad man skall övervaka så kan man montera olika sorters batterier.

Världens minsta GPS-logger, liten som ett SIM-kort.

Exempel:
En mikro GPS-enhet med batteri och bluetooth väger endast 11 gram. Den kan i detta utförande spara data var 120 sekund under en veckas tid. Data överförs på 2-300 meter håll direkt till en PC för att plotta ut var det övervakade objektet rört sig.

Har du frågor kring specialbyggda GPS-trackers i mikroformat, ring oss.

OBS! Denna teknik är ej tillgänglig för privatpersoner