Med fleet management-produkter från GPSLogik

Med fleet management-produkter från GPSLogik får du ett unikt HELIKOPTER perspektiv över din verksamhet och hur dess resurser nyttjas. GPSlogiks:s fleet management sortiment utgörs av GSM/GPRS-enheten S&T A1 tracker och den ihophörande tjänsten FleetOne MAP System

S&T A1 tracker är en kompakt GSM/GPRS-enhet med inbyggd GPS-mottagare, utrustad med en mångfald av larm och rapportmöjligheter.S&T A1 tracker är anpassad för fasta fordonsinstallationer. Med enS&T A1 trackert i ditt fordon har du bl.a. följande möjligheter:

Visial Dispatch

Real Time Fleet view

Equipment theft alarm

Bränsle stöld

Fordons historik