Märk bilder med GPS-koordinater, titel och beskrivning

Många mobiltelefoner har en GPS-mottagare, och om den är påslagen så sparas koordinaterna automatiskt i varje bild du tar. Även en del digitalkameror har GPS och kan därmed göra samma sak. Det handlar förstås inte om att märka bilderna i sig med någon plats utan om att spara koordinaterna i EXIF-informationen.

Att kunna använda mobilens kamera och ladda upp bilder automatiskt så att bilderna hamnar på GPSLogiks webbkarta är ett utomordentligt viktigt redskap när man skall dokumentera anläggningar och platser i fält. En bild säger ju bekant mer än 1000 ord, nu kan man också placera fotot på rätt plats på kartan och underlätta informationsutbytet ytterligare. Ladda ned och prova GPSLogiks app du med, fler än 10.000 har redan gjort det ! 🙂