Larmassistans AB skriver avtal med GPSLogik

Larmassistans AB skriver teknikleveransavtal med GPSLogik rörande utveckling av GPS-appar för larm med väktaråtgärd. Personer som känner otrygghet kan ladda ned Larmassistans app för smartphones (iPhone & Android). När en otrygg situation uppstår trycker personen på larmknappen och appen börjar sända personens aktuella GPS-position var femte sekund till systemet. Den väktare som befinner sig närmast larmas automatiskt och rycker ut till undsättning. Alla väktare och skyddsobjekt i larmläge följs i realtid på larmcentralen som har direktkontakt med bevakningsfordon för omedelbar åtgärd.  Kostnad uppstår när personen larmar.

Systemet erbjuder effektivt skydd för personer som har en otrygg arbetsmiljö, ensamarbete, nattarbete, risk för plötslig sjukdom m.m. Rätt position på den nödställde minskar tidsåtgången för hjälpinsatser från väktare och spar samhällsresurser. Ingen extra hårdvara behöver köpas in, man använder telefonen man redan äger.

För mer information kontakta
Larm Assistans Sverige AB, Tel 08-544 758 80, Fax 08-544 758 81, info@larmassistans.se