Lagom till Apple iOS4 programvaran så släpper GPSlogik en gratis app.

I och med Apple iOS 4.0 och dess möjlighet till multitasking körning av applikationer så kommer GPS logik att släppa sin Iphone app lagom till releasen av Iphone 4 och iOS4.0 Tanken är att man skall kunna tracka sig själv, familj och sina kompisar som delar ett unikt gruppID . Appen kommer att vara gratis men tilllägsfunktioner för kommer att finnas för t.ex. tjänstebilsförare eller servicefolk som vill ha automatisk körjournal eller dubbelriktad online arbetsorderhantering via GPRS/GPS i sin mobil. Grejen är att man aldrig glömmer av ett serviceuppdrag om man kan förknippa det med en kartposition att hänga upp minnet på och då kommer faktureringstillfället tillbaks 🙂

Jägare,viltforskare och privatpersoner skall kunna  följa sina djur som utrustas med specialutformade GPS taggar med sin mobil.

iphone_dev