Kylfrakt, ett hett ämne

GPS Logik XTRAKK™ Vi skapar säkra, övervakade och miljövänliga kyltransporter med GPS-sändare och anslutna temperaturgivare med hög noggrannhet.
Alla vill ha säkra kyltransporter med koll på temperaturerna under hela transportkedjan.Transport av matvaror och läkemedel under kontrollerade temperaturförhållanden är idag självklart. Varje år går mycket mat till kassation på grund av att kyltransporter misslyckats. Med GPS Logiks produkter blir det enkelt och prisvärt att ha kontroll på både lastbilar och matvaror samt att temperaturen håller sig inom godkända temperaturgränser. Med GPS-sändare i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare

Trådlösa temperatur givare, en koncentrator.

GPS sändaren Piccolo STX med möjlighet att ansluta upp till 6 st kabelanslutna digitala temperatursensorer

RFTag trådlösa temperatur sensorer

Piccolo plus GPS sändare utrustad med en RFID läsare installeras I förarhytten, den kommunicerar sedan via radio med en eller flera RfTags. En Rftag kan ha intern eller extern temperatursensor med en noggrannhet på 0.5 grader. Rftaf skickar temperaturdata trådlöst var 30:e sekund till GPS sändaren Piccoloo plus. Du kan ha upp till 50 st rftags till en GPS sändare. Fördelen är uppenbar, du slipper kostnader tidskrävande, dyrbart och förstörande montage i din lastbil/trailer. Ett simkort i Piccollo plus sköter distributionen av upp till 50 temperatursensorer.

I övrigt samma funktionalitet beskrivna ovan för STX modellen.

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer.

GPS sändaren kan programmeras att skicka in temperaturen till servern för historik lagring ( 5år) för de olika zonerna periodiskt eller om temperaturen ändras mer än x% från en tidigare avläsning. När fastställda hög/låg temperaturgränser överskrids skickas larm i form av epost och SMS till en en flera valfria mottagare. Du kan också använda GPS sändaren för att slå av och på kylaggregatet via mobilnätet, GPS sändaren har 2 st reläutgångar för styrning.

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer.

Läs mer