Kostnadseffektiv dirigering av servicefordon till arbetsplatser

Case Study: 

Nationell serviceorganisation med 32 servicefordon som servar ~4000 mobilmaster 

Uppdragsgivare:

En nationellt telekombolag . 

 Syfte:

Att kunna planera och dirigera verksamheten utifrån servicepersonalen aktuella position och felanmälda mobilmast. 

 

1         Behovet

En nationell teknikorganisation med 32 servicefordon som utför service på 4000 mobilmaster i Sverige.  Företaget vill kunna ha möjligheten att kunna se och signalera vart felanmälda mobilmaster befinner sig och kunna dirigera rätt servicebil som är utrustad med med rätt verktyg till platsen.  Servicebilarna har även lastutrymmet fullt med dyrbara verktyg och material. Stöldskydd med GPS-position kändes angeläget, likaså en larmknapp i bilen att kunna trycka på för att kunna förmedla sig att något är fel t.ex. plötslig sjukdom.

Företagets specifika krav;

  1. Möjlighet att kunna se alla fordons realtidsposition samtidigt som 4000 mobilmasters statiska position på en online karta med zoom.
  2. Möjlighet att kunna dirigera fordon till trasiga mobilmaster från kartan med sk. dispatch SMS/mail.
  3. Nödknapp för personal med farligt ensamarbete, en GPS-position på en nödställt är värdefullt
  4. 90 dagars besökshistorik med plats, tider m.m för faktura uppföljning
  5. Körjournal, exporterbar till Excel
  6. Stöldskydd med GPS-position
  7. En unik RFID tag i varje medarbetare nyckelknippa så man kan se vem som kör vilket fordon.

2         Lösningen

GPSLogik AB erbjöd standard kartplattform XTRAKK med GPS-sändaren STX

 

servicebil