Investorer

GPSLogik AB söker investorer för en innovation som berör teknikområdena GPS, telematik, mobil datakommunikation och molntjänster. Innovationen är helt enkelt briljant och ligger helt utanför tidigare nämda teknologiers normala användningsområde, men med en fantastisk potential. Om du finner detta intressant skicka gärna ett mail till (info@gpslogik.se) och berätta om dig och ditt företag så skickar vi dig ett prospekt.