Hur noggrann är du?

Att föra en manuell körjournal är lika krävande som att banta. Det är som att räkna kalorier, allt ska med, till och med de små tuggummina som du utan att tänka på stoppar i munnen.

Skämt åsido. En nitisk skatterevisor dök ner på en av våra kunder (innan han hade monterat in en elektronisk körjournal) och hade synpunkter på 8 kilometer differens i körjournalen. Han hade inte hunnit notera alla dagens resor. Det tog revisorn 3 veckor att återkoppla till vår kund med svar om körjournalen var godkänd eller underkänd.

Så här ska körjournalen se ut enligt Skatteverket om du för den manuellt:

ALLT ska med. Absolut alla körningar. Och mätarställningen ska stämma.

En allmän uppfattning, och som vi ofta hör, är att så länge mätarställningen stämmer så spelar det ingen roll. FEL! Skatteverket hittar alltid hålen.

Vad händer om din bil blir observerad på ett ställe som du eller din medarbetare inte har antecknat i körjournalen?