Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång med GPS-spårning och fleet managment?

1. Kontakta GPSLogik AB
Fyll i detta formulär. GPSLogik kontaktar dig inom kort.

2. Välj tracker och abonnemang
Beställ en eller flera GPS-trackers och det abonnemang som bäst lämpar sig för dina behov.

3. Installera trackers i dina enheter
Att installera trackingutrustningen i dina fordon och mobila tillgångar är mycket enkelt. Följ våra enkla instruktioner och du är igång på 15 minuter. Den enklaste installationen kräver endast 2 kablar, plus och minus från batteriet. Säkringen är förmonterad. GPSLogik kan också rekommendera en lokal installatör för produkterna.

4. Logga in
Logga in på onlinekartan XTRAKK med ditt konto och lösenord. Konfigurera ditt konto första gången med ytterligare uppgifter.

5. Få kontroll över dina fordon och tillgångar
Få meddelanden och detaljerade rapporter över din fordonsflottas aktiviteter via e-post. Dessutom, nå din fordonsflotta när som helst, var som helst med en vanlig webbläsare från en dator eller en smartphone i fickan med vår app som följer med.