Högintressant koppling mellan RFID och en modern GPS-applikation

Varje dag är full av logistiska utmaningar, vi lovar guld och gröna skogar

Märknings- och spårbarhetstekniken RFID har varit hypad ända sedan nittiotalets slut. De mest entusiastiska har länge hävdat att radiofrekvensstyrda taggar, chip och läsare ska hjälpa till att styra så gott som alla logistikflöden. Det verkliga genombrottet har låtit vänta på sig, även om tillämpningarna blir allt fler och mer framgångsrika, bland annat som en följd av att mobiltelefonerna blir allt mer avancerade.

GPSLogik AB presenterar RFlink – ett mycket smart koncept som nyttjar RFID-taggar och läsare tillsammans med en GPS-sändare..

Exempel
En firma som arbetar med uthyrningsutrustning sätter på en billig RFID-tag på utrustning som hyrs ut och GPS-sändaren i leveransfordonet rapporterar tid, RFID-identifikationen samt position vid varje lossningstillfälle via ett sk. separationmeddelande. Utrustningen har därmed fått en position på kartan tillsammans med ett av kunden bestämt “bäst-före datum” och kan få påminnelse via mail om uthyrningstiden passerats. Nu har uthyraren 100% koll på sin utrustning, inget glöms bort, systemet är automatiskt och drivs med ett minimum av SIMkort och är därmed oerhört kostnadseffektivt. Det utbytbara batteriet i RFID-taggen räcker i 10 år..

GPSLogik AB leder denna utveckling.