Historik, välj dag och spela upp

Historikfunktion=körjournal. Välj dag och spela upp precis hur du körde och vart du stannade och hur länge..allt är sparat i mobilen tills du väljer att radera informationen. Dra i skjutreglaget för att flytta position markören fram och tillbaks utefter inspelad rutt. I Informationsfönstret kan du se detaljerna för varje avläsning. Du kan även skicka positionsdatan vidare om du vill.