Historik på allt

Onlinekartan XTRAKK™ ger dig möjligheter att spela upp sparade positionsdata. Du ser vilken rutt som körts, var man stannat, avstånd mellan stoppen, hur länge man stått still samt start- och stopptid för den valda dagens resor. Du bestämmer hur länge insamlad data skall sparas. Fundera på hur många timmar du lägger på att skapa olika rapporter i månaden.

Automatisk tidrapport och körjournal