Historik på alla resor i mobilen

Sålänge du har GPSlogiks app igång så spelar den in dina rörelser i en fil lokalt i mobilen samtidigt som den sänder till vår webbaserade kartserver. Du kan enkelt gå tillbaks i tiden genom att välja en datumfil och spela upp vad du gjorde denna dagen.. svar på frågan.. vad gjorde du förra onsdagen.. Med en geografisk position, kommer minnet och faktureringstillfället tillbaks, -eller hur !