Härva uppklarad i Södertälje med teknik från GPSLogik AB

I Södertälje har en härva klarats upp i containerbranschen. Personer med tillgång till containerbilar hade satt i system att stjäla andra företags tomma containers. Dessa hyrdes sedan ut till en billig peng och när hyrestagaren ringde och meddelade att containern var full,  kom “fel” företag och flyttade på containern till ett annat ställe, de körde aldrig till miljöstationen eftersom detta kostar pengar.

När den avställda containern stått i några veckor så ringde folk och klagade till företaget vars logo och telefonnummer fanns på containern. Dessa visste inget som saken men var glada att få sin container tillbaka men tömningsavgifter belastades företaget i fråga.

Detta löste GPSLogik enkelt med SMS-larm, några geostaket och den fenomenala GPS-sändaren ATX. Vi satte upp geostaket runt alla soptippar i området samt runt den stulna containern. Efter 2 månader gick larmet och förövarna kunde avslöjas.

Container på vift !