GPSlogik tackar för 5:e beställningen från Securitas.

Vi tackar för fortsatt förtroende och levererar realtids GPS position och skydd till region Göteborg.