Fjärrnedladdning färdskrivare.

GPSlogik kan nu erbjuda fjärrnedladdning av färdskrivardata.

GPSlogik kan nu erbjuda fjärrnedladdning av färdskrivardata.

Ladda automatisk ned/kopiera färdskrivarens massminne och förarkort via Bluetoth, GPRS eller WiFi. Tillsammans med en Remote Download Device (DLD) kan färdskrivardata fjärravläsas. Det sparar tid och pengar samt underlättar för åkerierna att följa de lagkrav som finns kring insamling av färdskrivardata.För att skicka information från färdskrivaren till kontoret. GPSlogik har tagit fram två olika varianter, en för avläsning via WLAN (trådlöst nätverk, short range) och en för avläsning via GPRS (mobilnätet, Wide range).

 

Processen med att slösa tid på att tömma färdskrivare är förbi.

Digidown är en trådlös lösning för överföring av massminne och förarkortdata, från fordonet till kontoret. Nu finns färdiga fjärrnedladdningspaket för alla bilmodeller. Tillsammans med XTRAKK, en internetbaserad tjänst för utvärdering och analys av färdskrivardata, kan åkeriet enkelt analysera kördata och få en automatisk kontroll över kör- och vilotider samt se fordonens nyttjandegrad. Färdskrivaren har flera funktioner som underlättar hanteringen för åkeriet. Hämtningsprocessen styrs från kontorets dator. Företagskortet lämnas kvar på kontoret och behöver aldrig sättas in i den digitala färdskrivaren. I enlighet med lagen kopieras både förarens och fordonets uppgifter säkert och överförs direkt till ett dataarkiv, som XTRAKK.

 

Mer flexibilitet för chaufförerna

Chaufförerna slipper åka till kontoret varje gång de ska kopiera färdskrivardata Oavsett om fordonet kör i Sverige eller utomlands, står still och har tändningen avslagen så kan fjärrnedladdning ske. Chaufförerna slipper åka till kontoret varje gång de ska kopiera färdskrivardata, vilket hittills varit ett måste och inneburit ett stort logistiskt problem för många företag.

Nedladning av färdsrivardata

Nedladning av färdsrivardata