GPSLogik erbjuder spårning och larm för värdefull last eller objekt

GPSLogik erbjuder spårning & larm system för värdefull last eller objekt. Vårt positioneringssystem kan användas för att skydda i princip alla värdeföremål. När systemet installerats i värdeföremålet (t ex entreprenadmaskin, hyrutrustning, byggmateriel, lastpallar m m) kan man antingen inleda spårning av det försvunna föremålet eller godset med hjälp av enheten när förlusten upptäckts eller få ett larm om att föremålet försvunnit om man aktiverat enhetens larmfunktion. Systemet har använts under många år av byggföretag i Storbritannien för att skydda sina entreprenadmaskiner. Återfinnandegraden av stulna maskiner är extremt hög – i princip återfinns alla stulna maskiner.

Spårning kan ske antingen med hjälp av GPS-positioner och/eller med GSM-positioner. Gpslogiks utrustning har ett kraftfullt batteri som räcker minst 90 dagar. Batteriet  gör det möjligt att installera enheten utan extern strömförsörjning.

weden kan också användas tillsammans med ett elektroniskt lås som t ex kan användas för att skydda värdefulla laster på lastbilar. Om låset bryts när det aktverats skickas ett larm med positionsangivelse till web och angivna mobiltelefoner eller om så önskas till anlitat bevakningsbolag.

Systemet kan också användas tillsammans med olika typer av detektorer (rörelse, gas, nivå m m) och fungera som nivåvakt, gaslarm m m.

Larmfunktionen kan konfigureras på många skilda sätt både med avseende på hur det initieras och vart larmet skickas.

Larmet kan initieras av en rörelsensor eller geografiska begränsningar GEOZONER vilket kräver GPS.  Larm kan också initieras av andra sensorer t ex gas eller nivå. Larmet skickas normalt till web och kundens användarkonto, kunden kan själv ange vilka mobiltelefoner som också ska larmas. Kunden kan också välja att anlita ett bevakningsbolag dit larmet ska skickas. Vi hjälper gärna till med tekniska systemlösningar för att möjliggöra detta.