GPSLogik AB, svenska experter på GPS, GIS, Telematik och geoIT

Vad är GeoIT?

GIS är ett arbetssätt för att hantera, arbeta med och presentera all geografiskt relaterad information, d.v.s. information om allt som går att lokalisera till en plats, ett läge, om allt som finns någonstans.

Det kan vara i stort vilken information som helst; relativt varaktiga data om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem och men även mer föränderliga data om människor, miljöfarliga utsläpp, trafikflöden, d.v.s. allt som har ett angivet läge.

Åtminstone 75 % av all information som en organisation utnyttjar i sin verksamhet och i sina beslut har geografisk anknytning, d.v.s. det går att sätta något slags adress på den företeelse som informationen handlar om.

GIS kan alltså påverka en mycket stor del av informationshanteringen som ett hjälpmedel i nästan all planering, drift och uppföljning.

Ta till exempel planeringen av ett nytt daghem. Då behövs information om allt från markägare till var småbarn bor. Där används GIS för att skapa, bearbeta, presentera och lagra information med lägesanknytning. Omgående kan information som ligger lagrad i databaser presenteras mot en kartbakgrund. Informationen är sedan lätt att göra tillgänglig, t ex via Internet och Intranät, så att alla kan alltid arbeta med samma material som också kontinuerligt uppdateras när förändringar sker.

Ett annat exempel där man har akuta krav på aktuell information är att GIS används för att räddningstjänsten snabbt skall hitta närmaste fordon och kortaste vägen till en olycka.