GPSLogik AB. Safety

En GPS Tracker från GPSlogik AB – din självklara säkerhetsprodukt!

GPSlogik AB har flera olika typer av gps-sändare som är avseeda för personlig säkerhet och skydd. Oftas är de mycket små, en GPS-sändare är det självklara valet när det kommer till att spåra och skydda familjemedlemmar som behöver det.

Produkten är faktiskt både en mobiltelefon och GPS-mottagare. Du kan alltid ringa GH3000 och prata direkt genom den inbyggda högtalaren och samtalet kopplas automatiskt utan något behov för användaren att svara på samtalet. Med hjälp av de fyra knapparna kan även användaren skicka ett larm-SMS med sin kartposition eller ringa direkt till förutbestämda telefonnummer.

Personspårning

Har du familjemedlemmar med behov av extra omsorg så kan mySafe hjälpa er om de går vilse. Produkten kan vara speciellt viktig för äldre personer eller de med Autism, Downs syndrom eller Alzheimers. Det är bara att skicka ett SMS för att se deras position i realtid på karta.

Ensam-arbetare

För den enskilde arbetaren ökar GPS Tracker säkerheten avsevärt och gör det enkelt för arbetskamrater eller släktingar att nå eller hitta arbetaren. Dessutom så kan arbetaren alltid kontakta sina anhöriga och skicka sin kartposition i händelse av en olycka.

Barn

mySafe GPS Tracker kan självklart också hjälpa er att skydda barnen. Först kan man markera en säkerhetszon och om barnet förflyttar sig utanför områdets gränser får du en direkt varning med ett sms-larm och information med barnets position. Eftersom systemet fungerar i hela Europa kan du enkelt hitta det förlorade barnet även utomlands. Du behöver bara logga in för att se positionen i realtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.