GPSLogik AB erbjuder möjligheter för jägare, viltforskare , renägare och omsorgsinstitutioner

GPSLogik AB erbjuder möjligheter för  jägare, viltforskare , renägare och omsorgsinstitutioner. Den bygger i grunden på samma beprövade teknik och samma webbportal som GPSLOGIKS övriga posititioneringstjänster. Det innebär att både djur och personer enkelt kan följas och lokaliseras, och att vilt kan studeras på avstånd.