GPSlogik AB, erbjuder kraftfulla positioneringsverktyg

GPSlogik AB, erbjuder kraftfulla positioneringsverktyg samt världsledande GPS/GPRS hårdvara

Du får med oss ett unikt HELIKOPTER perspektiv över din verksamhet och hur dess resurser nyttjas i nutid och historiskt. Du får exakt realtidspositionering samt historik oavsett om det är ett fordon, en godstransport ett värdeföremål eller en person. Vårt system stöder såväl GPS puckar som mobiltelefoner och PDA-er. Eftersom vi själva utvecklar och äger programkoden i våra verktyg så kan vi erbjuda olika typer av kundanpassning där vi kombinerar positionsdata med andra datakällor som t.ex. streckoder och RFID för att skapa affärsnytta för våra kunder. Man förknippar ofta positionsdata med rörliga mål, men även fasta installationer drar stor nytta av GPRS/GPS tekniken t.ex containers som meddelar sig när det är dags för en tömmning. Möjligheterna är oändliga.