GPSLogik AB erbjuder funktion, prestanda och ökad effektivitet i din verksamhet

Funktion och prestanda

XTRAKK håller hög kvalitet , hög precision och säker datakommunikation. Systemet är GPS-baserat och ger en noggrannhet på normalt 5-10 meter. Information om fordonens position sänds via GPRS med konfigurerbart intervall. Normalvärde var femtonde sekund. Dessutom har du tillgång till en kraftfull kartmotor baserad på marknadsledande Google MAPS och Google EARTH med streetview på de flesta vägar i Sverige och städer. Kartan täcker hela världen.

Du får ett verktyg för att effektivisera din verksamhet ytterligare

Direkt efter installationen som tar femton minuter och är enkel att flytta till annat fordon kan du börja använda systemet och ta del av de affärsmässiga fördelarna. Du kan minska de operativa kostnaderna genom bättre planering och styrning och få effektivare körningar och kortare körsträckor. Något som bland annat bidrar till mindre bränsleförbrukning och minskade telefonkostnader. Systemet ger dig ökade intäkter genom bättre leveransprecision och fler och nöjdare kunder. Du får mer tid över för kundkontakter. Dessutom ger dig systemet en ökad säkerhet vid olyckstillbud och stöld.

Låg kostnad

Systemet har ett lågt inköpspris samtidigt som det är det mycket kostnadseffektivt att använda. GPRS-dataöverföring ger låga trafikkostnader. Du behöver ingen egen IT-administration med personal, servrar och databaser eftersom allt detta finns på Internet som en molntjänst. Du får därför minimala kostnader.

Enkelhet

Du behöver inte vara expert för att använda systemet. Systemet kräver ingen speciell utrustning. Programmet körs på kontorets vanliga internetanslutna persondatorer. Installation i fordon gör du enkelt själv på ca 15 minuter och utbildning tar bara någon timma i anspråk. XTRAKK är en lättanvänd webbapplikation som passar dedicerade trafikledare lika väl som sällan-användaren.

Standard

Att systemet är standardiserat ger dig framförallt två fördelar; lägre kostnad och mindre risk. Du behöver inte ensam ta kostnaden för ett system som är utvecklat just för dig. Du har tryggheten i att använda ett system som också många andra kunder använder. Systemet utvecklas kontinuerligt med nya standardfunktioner.