GPS-tracking världen över utan SIM-kort

GPS-sändaren smartONE från GlobalSTAR behöver inte GSM täckning för att fungera. Kommunikation och positionering sker direkt och via satellitnätverket. Detta innebär att smartONE fungerar i stort sett överallt,  även ute till havs och i obebyggda trakter. Många företag använder denna GPS-sändare som en gods/container spårare när de skickar gods som inte får komma bort.

SmartONE är idealisk för att spåra placeringen av mobila tillgångar som t.ex. fraktcontainers, landtransporter på både väg och räls. Tung industriell utrustning och andra högvärdes tillgångar som fraktas och används globalt. Data som skickas från en smartONE enhet fångas av Globalstar satellitnätverket och levereras via Internet direkt till GPSLogiks applikationsservrar. Insamlad data avkodas sedan för användning i GPSLogiks kartprogram XTRAKK.

Idag spårar GlobalSTAR’s nätverk över 400.000 enheter dygnet runt och  jorden runt via 18 egna satelliter.


 

Funktioner

  • Snabb installation, fäst GPS-sändaren med industritejp, magneter eller skruvar på ditt objekt
  • Enkelt handhavande och installation, inget kablage behöver anslutas, inga externa antenner
  • 3 års drift klarar de 4 utbytbara AA batterierna.
  • Kraftfullt API för datainsamling och konfiguration.

Fördelar med övervakning av mobila enheter:
– Öka utnyttjandegraden på enheten
– Förbättra och förenkla administrationen kring resurshantering
– Minska riskerna för stöld
– Förbättra kundupplevelsen
– Minska försäkringspremier

SmartONE

GlobalStar