GPS tracker för distribution, övervakad distribution.

Distribution För stöldbegärligt gods erbjuder vi unika produkter där man som kund till oss kan se på vår portal var kollit finns, inga konstiga rapporter om var den fanns sist och på vilken omlastningsplats den senast befann sig. Här ser du den i realtid och kan därmed planera för omlastning och mottagning av gods ner på minuten. Med trackerns storlek kan den lätt gömmas i godset och bara mottagaren och avsändaren kommer veta var den befinner sig.