GPS-teknik för bevakning av gods och tillgångar

Våra produkter ATX och STX plus kan användas för GPS positionering av gods och andra tillgångar. ATX är den perfekta positionslarmet för t.ex. containers,  lastväxlarflak, verktygscontainers, värdefullt gods som absolut inte får komma bort… listan blir lång, kort och gott position på allt som inte har sin egen spänningskälla.

Huvudsakliga skillnader på ATX och STX plus.

  • ATX har inbyggda batterier som kan räcka i upp till 5 år.
  • ATX har 1 larmingång, för t.ex dörrbrytare, IR detektor, ljussensor, batterivakt, flottör …
  • ATX är robust, anonym och vattentät.
  • ATX aktiveras av en vibrationssensor och skickar position på önskat intervall.
  • ATX primära användningsområde är övervakning av gods och annan fältplacerad utrustning som flyttas sällan och ej har eget batteri.

 

  • STX plus skall helst vara fordonsmonterad och fungerar normalt som en en vanlig GPS-tracker
  • STX plus går över i ‘trailer/asset’  tracking mode om anslutning till externt batteri bryts.
  • STX plus aktiveras av vibrationssensor då sändaren saknar externt batteri annars sover den för att spara på det inbyggda batteriet.
  • STX plus har inbyggt uppladningsbart batteri som kan räcka upp till en månad utan att extern spänning är tillkopplad.

 

Kan vara svårt att välja vilken modell vad som är lämpligast för ditt scenario, ring oss för hjälp !

 

En ATX film.

[video_left][video_frame]

[iframe url=”http://www.youtube.com/embed/r4WgsHzhmew” width=”572″ height=”312″]

[/video_frame] [video_text] [h2][/h2] [/video_text][/video_left]