GPS logik AB visar vägen till ökad produktivitet

GPSLogik AB’s fordonsportal XTRAKK® ger dig nya verktyg och möjligheter när du ska dirigera en fordonsflotta. Vi ger dig omedelbar överblick, du ser i realtid hur dina resurser arbetar. Du får med oss ett värdefullt satellitperspektiv. Det är viktigare än någonsin att hitta moderna och effektiva lösningar som kan klara uppdragen snabbt, kostnadseffektivt och på ett tillförlitligt sätt. Oavsett om det gäller lastbilar, persontransport, tjänste eller servicebilar, kan vi leverera ett effektivt och driftssäkert kommunikations- och trafikoptimeringssystem. Med XTRAKK® som verktyg så garanterar du att din verksamhet och resurser nyttjas effektivt och maximalt.


Livet är mycket enklare om man har tillgång till svar på följande frågor.
-VART, -VEM, -HUR, -NÄR

karta1

Du får massor med funktioner bl.a automatisk körjournal, realtidsöversikt (vart är dina fordon just nu), möjlighet till uppspelning av resor gjorda tidigare. XTRAKK® är oerhört prisvärt, i takt med att positioneringsutrustningen blivit mer funktionsrik och kostnaden för GPRStrafiken störtdyker är fordonspositionering ett verktyg för alla företagare som vill effektivisera sin verksamhet.

Du får exakt realtidspositionering samt historik oavsett om det är ett fordon, en godstransport, ett värdeföremål eller en person. Vårt system stöder såväl GPS puckar som mobiltelefoner och PDA-er. Eftersom vi själva utvecklar och äger programkoden i våra verktyg så kan vi erbjuda olika typer av kundanpassning där vi kombinerar positionsdata med andra datakällor som t.ex. streckoder och RFID för att skapa affärsnytta för våra kunder. Man förknippar ofta positionsdata med rörliga mål, men även fasta installationer drar stor nytta av GPRS/GPS tekniken t.ex containers som meddelar sig när det är dags för en tömning. Möjligheterna är oändliga.

screenshot007

gpslogik_email_signatur