GPS Logik AB erbjuder högteknologiska GPS-tjänster

GPS-tjänster
GPS Logik AB erbjuder högteknologiska GPS-tjänster, till exempel spårning av olika typer av fordon som t.ex. bilar, lastbilar men även personer. Detta sker genom den absolut senaste GPS- och GPRS tekniken och kan positionsbestämma och följa ett försvunnet fordon/objekt i hela världen.

screenshot006

Ruttkontroll
Du kan koppla ihop fordon/objekt med en viss rutt. Om fordonet avviker från rutten så skickas larm till ägare eller transportledning. Du kan också sätta upp tidsgränser som måste hållas. Fordonet/objektet måste alltså passera förutbestämda checkpoint’s inom en viss tidsrymd annars larmas det också.

Positionering
En transports position följs i realtid eller eftersöks med bestämda tidsintervaller. Bra funktion för t.ex. åkerier så de kan ge korrekt information
om beräknad leverans till sina kunder. Systemet kan också skicka ut SMS till kunder då de närmare sig kunden.

Åtgärd vid larm
Du får bl.a ett SMS som visar vart objektet/fordonet är någonstans och du kan sätta in de åtgärder som behövs.

Fjärrstyrning
Larmoperatören kan fjärrstyra funktioner i fordonet efter inloggning på vår webbportal.

Personlarm
Vid olycksfall eller hotfull situation kan användaren med en enkel knapptryckning på en bärbar larmenhet skicka ett larm till fordonets ägare.

Positionering av stulna fordon
Larmenheter för övervakning via GPS kan monteras på alla stöldbegärliga fordon; bilar, båtar, byggmaskiner etcetera, och kan användas av både företag och privatpersoner. Om fordonet stjäls kan du positionera fordonet och vidta åtgärder.