GPS-larm ett bra hjälpmedel i en nödsituation.

Om det finns en hotbild mot din person, t.ex. plötslig sjukdom eller risk för överfall. För att få hjälp i en nödsituation måste någon få reda på att du behöver hjälp och var du befinner dig. GPSLogik’s personlarm består av två delar – en larmenhet som du bär med dig i fickan och en larmcentral som GPSlogik driver. Larmenheten innehåller en GPS- mottagare för att bestämma var du är och en GSM-modul som skickar och tar emot information från larmcentralen via mobilnätet. När larmcentralen får ett larm lokaliserar den din position på en karta och skickar sedan iväg ett meddelande till larmmottagarna.

Du väljer själv vem du vill ska ta emot larmet, t ex:

– en make/maka eller förälder

– en vän,

– en arbetsgivare, eller

– ett bevakningsföretag.

Personen som tar emot ditt larm får ett SMS, eller ett mejl, med information om vilken typ av larm som du skickat, vilken tid du skickat det samt var du befinner dig. Genom att logga in på ditt konto på larmcentralen – via en dator eller en mobiltelefon – kan man se en kartbild med din position, samt följa hur du rör dig. Det finns två typer av larm – aktiva, där du själv måste trycka på en knapp och passiva, där du inte måste göra något utan enheten larmar automatiskt om du t ex ramlar, försvinner för långt hemifrån, eller inte dyker upp på en bestämd plats i tid.

Vilka larmtyper som finns tillgängliga beror på vilken larmenhet du valt.

Typiska larm är:

– paniklarm – med en knapptryckning skickas ett larm och ett nödsamtal kopplas upp,

– rörelselarm – om du slutar eller börjar att röra dig när du inte borde det,

– geofencing/säkra områden – bestäm genom att rita direkt på en karta ett område som t ex dina barn inte bör lämna, och – säker väg – bestäm en väg hem från t ex jobbet som du bör följa.