Google Earth erbjuder 3D-vyer även på byggnader. Visst är det en vacker bild!

Google Earth erbjuder 3D vyer även på byggnader. Visst är det en vacker bild !
Här kan ni se en lastbil som tar sig en sväng ‘downtown’ Malmö. Nedanstående bild är ett bra exempel på 3D vyer på byggnader.
Ni kan se Malmö’s stolthet i Turning Torso i bilden, de blå linjerna är spår som en lastbil med fordonspositions utrustning lämnat efter sig. 🙂

torso