Geostaket, föravisering av lastbil

Med GPSlogiks kartsystem XTRAKK är det enkelt att automatisk skicka SMS eller andra signaler till mottagare då man ankommer eller lämar ett geo-staket. Transportledare och kunder får bättre möjligheter att planera sin verksamhet och tar helt bort gissningsleken vilket fordon som först kommer fram.
Transportledningszon
Kundzon
Bevakningszon
Stöldzon
Kalenderzon
Ruttkontroll.