Från geodata till affärsnytta

GPSLogik AB fokuserar på att skapa värden ur all insamlad GEO-data. Man kan exempelvis skapa IT-infrastruktur som optimerar transportflöden, reducerar transportkostnader samt ökar effektivitet och produktivitet, det kallar vi modern logistik. GPSLogik utvecklar ständigt nya verktyg för att mäta, följa upp och visualisera din transporteffektivitet, dvs hur dina fordon arbetar och presterar i din produktion.

Ett GPS-baserat realtidssystem för fordonspositionering från GPSLogik AB  kommer att ge viktiga fördelar för företag inom alla branscher och av alla storlekar.


Minskade bränslekostnader

Ett GPS-baserat fordonspositioneringssystem minskar dina bränslekostnaderna. Vårt system synliggör och rapporterar automatiskt avvikelser som kostar pengar, t.ex. onödig tomgångkörning, fortkörning och obehörig användning av fordon samt möjlighet att optimera rutter och dess stilleståndstider.

Förbättra produktiviteten
Du vet exakt var dina fordon är och var de varit och när.

Minska dina kostnader för arbetskraft
GPS-övervakning ser var förarna är och hur länge de påstått sig arbeta med utrustningen/fordonet.

Gör vardagen säkrare för dina förare
Förare tar större ansvarar och agerar bättre i trafiken när de är medvetna om att du övervakar din verksamhet med GPS-sändare. Dessutom kommer du att veta exakt var de är om de behöver hjälp.

Vi ger dig data så du kan optimera din fordonsflotta
Minska din klimatpåverkan genom att eliminera ineffektiva körbeteenden och slösaktig tomgångskörning. Vi ger dig rapporter som avslöjar felaktigt användande av fordonen.

Förläng livet på din fordonsflotta
Få automatiska meddelanden när schemalagt underhåll behövs eller när diagnostiska varningar inträffar (diagnostiska enheter). Vi kan utrusta dina bilar med CAN-buss-kommunikation med motorns styrbox. Men också enkla mätningar som drifttider kan räcka. Du får en påminnelse att det kan vara dags att titta på bromsar, däck och annat efter en viss drifttid eller när en viss kilometerställning uppnåtts.

Fakturera dina kunder mer korrekt
Vår GPS-baserade positioneringsutrustning och webbsystem sparar all insamlad data och ger dig detaljerade rapporter som hjälper dig att avgöra och bevisa att du faktiskt varit på plats om du har faktureringstvister med din kund. Våra rapporter ökar också antalet faktureringstillfällen då förare av servicefordon ibland glömmer av gjorda kundbesök. Minnet brukar alltid komma tillbaks när det presenteras tillsammans med en geografisk plats, då också faktureringstillfället och material som var ‘bortglömt’.

Anpassade rapporter / varningar
GPSLogik AB ger dig automatiska rapporter så du enkelt kan hantera undantag som uppfyller dina behov och / eller krav.

Förbättrade svarstider
Transportledare arbetar effektivare när de alltid vet var fordonen är. Realtidspositionering ger dig en grym konkurrensfördel. Förbered kunder och omlastningsterminaler automatiskt med GPSLogiks zonsystem med automatiska SMS till både kunder och transportledare.

Förbättrad kundservicen
Med en GPS-sändare i fordonet så har du alltid tillgång till raka besked till dina kunder ringer. Du vet alltid VART, VEM, NÄR och HUR…

Mobil Access

Hantera och kommunicera med din fordonsflotta via mobila enheter. Vårt system är webbaserat och kan nås via GPRS-nätet Optimera fordonsflottans storlek och kostnader.

Stöld
Vid stöld av fordon eller gods så kan du hjälpa myndigheterna att återkräva det stulna med minut-för-minut spårning/positionering. Enkelt för dig, svårt för tjuven.

Verklighetsbaserad transportledning
XTRAKK-portalen ger dig kontroll, överblick och kontakt med den mobila fordonsparken. GPSLogik kopplar samman alla fordon och transportledningen i ett informationsnätverk, via PC-baserade fordonsterminaler, SMS och email.

Realtidspositionering direkt på karta och i tabellformat
Vi erbjuder våra kunder att följa sina fordon/objekt i realtid på vår webbaserade kartapplikation XTRAKK. Du ser aktuelll position, hastighet, riktning samt vilken rutt fordonet tagit under dagen och vilka stopp som gjorts och hur länge stoppen varat. Du kan även titta på historiska data som vi sparat i vår databas. All insamlad data kan exporteras, vi kan ge dig geo-data direkt till ditt affärsystem om du vill. Kombinera t.ex. ihop ett fordons aktuella latitud & longitud med ett kolli-ID så kan vi visa vart godset är i realtid.

Elektronisk körjournal
Att skriva körjournal för hand är tidsödande och stämmer kanske inte till 100%. GPSLogiks automatiskt skapade körjournal stämmer alltid med faktiskt körd sträcka och tillfälle. Verifiering med kartbild och tabell bekräftar företagsbilarnas rörelser. Ladda ned körjournalen själv från vår server eller få journalen mailad till dig. Det händer att personal glömmer av fakureringstillfällen eller att kunder ifrågasätter fakturerad tid. Med hjälp av rapporter från GPSLogiks servrar får ni ett perfekt underlag för att dubbelkolla alla genomförda aktiviteter hos kund och skickade fakturor. 5% ökad omsättning p.g.a bättre faktureringsunderlag? Är detta en lågt räknat – vad tror du?